Usuwanie cookies

Usuwanie cookies i czyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki.

Usuwanie cookies i czyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki. 

Uwaga! 
Procedura czyszczenia pamięci podręcznej oraz plików cookies może się różnić w zależności od przeglądarki i jej wersji. Należy także pamiętać, że usunięcie "ciasteczek" z przeglądarki może rozwiązać niektóre problemy, ale zostaną przy tej okazji usunięte ustawienia innych serwisów i witryn. Jeśli opcje przeglądarki umożliwiają to, najpierw należy spróbować oczyścić pamięć podręczną, a jeśli to nie odniesie skutku - dopiero wówczas usuwać cookies. Dla zupełnej pewności, że pliki cookies i pamięć podręczna zostały wyczyszczone, warto zamknąć przeglądarkę i ponownie ją włączyć. 

Internet Explorer

 1. Wybierz polecenie na pasku menu lub przycisk "Narzędzia" > "Opcje internetowe" > karta "Ogólne".
 2. W polu „Historia przeglądania" wybierz przycisk „Usuń” 
  lub użyj skrótu [Ctrl+Shift+Del].
 3. Odznacz opcję "Zachowaj dane ulubionych witryn sieci Web", jeśli Onet zapisany jest w Ulubionych.
 4. Zaznacz do usunięcia „Tymczasowe pliki internetowe” oraz „Pliki cookie”.
 5. Kliknij "OK".

UWAGA! Internet Explorer wymaga do zupełnego wyczyszczenia plików cookies zamknięcia wszystkich okien przeglądarki i ponownego uruchomienia programu. Jeśli wyczyszczenie plików cookies wg powyższej instrukcji wydaje się nieskuteczne, prosimy zastosować się do porady poniżej:

 1. Otwórz przeglądarkę IE na pustej stronie - w polu adresu wpisz about:blank [Enter] - jak na poniższym obrazku:
 2. Wybierz polecenie na pasku menu lub przycisk "Narzędzia" > "Opcje internetowe" > karta "Zaawansowane" > przycisk "Resetuj…"
 3. Zaznacz opcję "Usuń ustawienia osobiste" i kliknij przycisk "Resetuj".
 4. Zamknij przeglądarkę.
 5. Otwórz przeglądarkę na stronie głównej Onetu. 

Mozilla Firefox

 1. Wybierz polecenie na pasku menu "Historia".
 2. Wybierz polecenie „Wyczyść historię przeglądania”
  lub użyj skrótu [Ctrl+Shift+Del].
 3. Wybierz "Okres do wyczyszczenia": wszystko.
 4. Na liście szczegółów zaznacz pozycje „Ciasteczka”, „Pamięć podręczna” oraz "Aktywne zalogowania".
 5. Naciśnij przycisk „Wyczyść teraz”.

UWAGA! Jeśli próba nie zakończyła się powodzeniem, zamknij wszystkie okna przeglądarki i ponownie uruchom program. 
 

Google Chrome

 1. Kliknij menu Chrome  na pasku narzędzi przeglądarki > "Ustawienia"
 2. Wybierz pozycję "Ustawienia" > link "Pokaż ustawienie zaawansowane" > "Wyczyść dane przeglądarki" 
  lub użyj skrótu [Ctrl+Shift+Del].
 3. W oknie dialogowym "Wyczyść dane przeglądarki" wybierz "Wyczyść poniższe elementy za okres: od samego początku", następnie zaznacz opcje:
  - "Opróżnij pamięć podręczną" 
  - "Usuń pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek".

Naciśnij przycisk "Wyczyść dane przeglądarki".  

Opera

 1. Wybierz polecenie na pasku menu "Narzędzia".
 2. Wybierz polecenie „Wyczyść historię przeglądania”.
 3. Na liście szczegółów zaznacz pozycje „Usuń wszystkie ciasteczka” oraz „Usuń całą zawartość pamięci podręcznęj”.

Naciśnij przycisk "Usuń".  

Apple Safari


Windows

 1. Wybierz przycisk "Ustawienia" > "Resetuj Safari..."
 2. Zaznacz pozycję,"Usuń wszystkie dane witryn".
 3. Naciśnij przycisk "Wyzeruj".