Zasady bezpieczeństwa

Podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania systemu


Przed zalogowaniem należy sprawdzić:

 • czy adres strony logowania zaczyna się od przedrostka https.
 • czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki, co gwarantuje, że sesja jest szyfrowana specjalnym protokołem SSL, pozwalającym na bezpieczną komunikację. W zależności od przeglądarki, kłódka może się pojawić w pasku adresu lub w pasku stanu w dolnej części ekranu.
 • czy po kliknięciu na kłódkę pojawia się prawidłowa informacja o certyfikacie strony.

Dodatkowo należy pamiętać aby:

 • logować się wpisując bezpośrednio w oknie przeglądarki właściwy adres.
 • podczas logowania do systemu nie korzystać z komputerów niezaufanych.
 • zakończyć pracę z systemem przez użycie opcji "Wyloguj".
  Używanie w tym celu przycisku X (Zamknij), wbudowanego w przeglądarkę jest nieprawidłowe.
 • nie udostępniać ani zapisywać w plikach na swoim komputerze identyfikatora i hasła, służących do logowania w systemie.
 • nie zapamiętywać hasła w przeglądarce.
 • nie logować się do systemu z komputera, na którym inny użytkownik jest już zalogowany.