^Przewiń w górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

            SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 to nowa propozycja na rynku edukacyjnym  miasta Płocka. Szkoła rozpoczyna swoją działalność 1 września 2017 r.

            Siedziba Szkoły Podstawowej nr 8 to - dobrze znany mieszkańcom Podolszyc - gmach  o nowoczesnej architekturze dysponujący bogatą bazą dydaktyczną  i sportową. Placówka powstaje na gruncie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku. Uczniowie Naszego Gimnazjum od lat osiągają bardzo wysokie wyniki edukacyjne. Na podstawie badań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie polegających na mierzeniu jakości i efektywności pracy szkół  za pomocą  obiektywnego narzędzia - wskaźnika  EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) należymy do SZKÓŁ SUKCESU. Jesteśmy przekonani, że możemy powtórzyć sukces wychowawczy i edukacyjny gimnazjalistów także z młodszymi dziećmi.  Kierujemy do Państwa propozycję oferty Szkoły Podstawowej nr 8, ponieważ wierzymy, że potrafimy stworzyć Państwa dzieciom warunki kształcenia na najwyższym poziomie w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu.
            Teren szkoły jest ogrodzony i estetycznie zagospodarowany. Przyszkolne parkingi zapewniają bezpieczny dowóz i dojście uczniów do placówki. Ponadto, aby zapewnić uczniom bezpieczną naukę, a nauczycielom komfort pracy szkoła objęta jest systemem monitoringu wizyjnego oraz zatrudnia zewnętrzną firmę ochroniarską. Zajęcia odbywają się na jedną zmianę.

Dodatkowo zapewniamy:

 •       realizację programów nauczania i wychowania zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym;
 •       rozpoczynanie zajęć lekcyjnych od godz. 8.00;
 •       bezpieczeństwo i fachową opiekę kadry pedagogicznej;
 •       przyjazną atmosferę i życzliwość;
 •       możliwość korzystania z zajęć świetlicowych (godziny pracy świetlicy dostosowane do potrzeb rodziców);
 •       opiekę logopedyczną dla dzieci z wadami wymowy;
 •       zajęcia terapii pedagogicznej;
 •       zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze;
 •       zajęcia gimnastyki korekcyjnej;
 •       doradztwo i opiekę psychologiczno-pedagogiczną;
 •       indywidualną terapię pedagogiczną;
 •       indywidualizację procesu nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
 •       opiekę stomatologiczną;
 •       opiekę pielęgniarską;
 •     zajęcia z takich przedmiotów jak: języki obce, wychowanie fizyczne, edukacja plastyczna, edukacja muzyczna, zajęcia wyrównawcze i komputerowe prowadzone będą przez nauczycieli specjalistów.

Udostępniamy uczniom:

 •      nowocześnie wyposażone sale lekcyjne oraz ciekawe pomoce dydaktyczne (klasy są przestronne, z wydzielonymi miejscami do zabawy i nauki);
 •        pełnowymiarową salę gimnastyczną, która jest bogato wyposażona w sprzęt sportowy oraz zaplecze sanitarne;
 •        sale do zajęć rekreacyjno-sportowych i gimnastyki korekcyjnej;
 •        boisko wielofunkcyjne;
 •        wielostanowiskowe nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do internetu;
 •        bogato wyposażoną bibliotekę i czytelnię;
 •        stołówkę szkolną;
 •        sklepik szkolny.

            Dzieci uczęszczające do naszej szkoły będą miały możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. Proponujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, w tym m. in.:

 •       przedmiotowe kółka zainteresowań,
 •       zajęcia SKS-u,
 •       kółko teatralne,
 •       chór szkolny,
 •       zespół wokalno-muzyczny,
 •       drużyna zuchów.

Rodzicom gwarantujemy:

 •        systematyczny, stały kontakt z nauczycielem i bieżące informacje o postępach dziecka;
 •        bezpłatne  korzystanie z dziennika elektronicznego – na bieżąco informacje dotyczące frekwencji, wyników w nauce, sprawdzianów, zebrań, uroczystości, zastępstw, dni wolnych od zajęć dydaktycznych;
 •        możliwość współuczestniczenia w życiu szkoły (wspólne wyjazdy, imprezy okolicznościowe),
 •        dbałość o wszechstronny rozwój dziecka i indywidualne traktowanie jego potrzeb i zainteresowań.

            Jednocześnie informujemy, że klasa integracyjna zostanie utworzona, jeżeli rodzice dzieci niepełnosprawnych wyrażą taką potrzebę. Wszystkie dzieci, również niepełnosprawne, mogą w pełni wykorzystać swoje możliwości rozwojowe, osiągać sukcesy dydaktyczne
i uczestniczyć w życiu społeczności szkolnej.

 Nasza szkoła jest bezpieczna, przyjazna, stymulująca rozwój uczniów i nauczycieli,
 jest otwarta na nowoczesne technologie oraz nowatorskie pomysły. Kadra pedagogiczna jest bardzo dobrze przygotowana do pracy w zreformowanej szkole. Nauczyciele ustawicznie doskonalą się w licznych formach zewnętrznych, jak i w ramach systemu wewnątrzszkolnego.